JUŽNA GRUPA d.o.o.

PUNI NAZIV: JUŽNA GRUPA d.o.o. za telekomunikacijske usluge
ADRESA: 20236 Mokošica, Uz Jadransku cestu 156
OIB: 17401899083
TELEFON: 020 454666
DJELATNOST: Djelatnosti žičane telekomunikacije